Mechanic standing under underbody and repairing a car lifted on auto hoist. Front view. Flat style vector illustration isolated on white background.

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Programa de Formació i Inserció

Durada total: 1000 hores

La competència general d’aquest perfil professional consisteix a realitzar operacions auxiliars de manteniment electromecànic i carrosseria de vehicles, desmuntant i muntant elements mecànics, elèctrics i amovibles del vehicle i executant operacions bàsiques de preparació de superfícies, operant amb la qualitat indicada i en condicions de seguretat, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Aquest professional exerceix la seva activitat al sector del manteniment de vehicles, principalment en tallers de reparació i concessionaris de vehicles privats, industrials, agrícoles i d’obres públiques. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són:

  • Ajudant en l’àrea de carrosseria.
  • Auxiliar de magatzem de recanvis.
  • Ajudant en l’àrea d’electromecànica.
  • Operari de taller de mecànica ràpida.