Mòduls professionals

Motors

Sistemes auxiliars del motor dièsel

Sistemes de suspensió i guiatge

Sistemes de força i detenció

Sistemes d’accionament d’equips i accessoris de maquinària

Equips i accessoris de maquinària

Sistemes de càrrega i arrancada

Circuits elèctrics, electrònics i de confortabilitat

Mecanització bàsica

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Anglès Tècnic

Síntesi

Formació en centres de treball