Mòduls professionals

Motors

 UF1: Motors: funcionament i components.
UF2: Verificació de motors.
UF3: Diagnosi d’avaries i manteniment dels motors.

Sistemes auxiliars del motor

UF1: Combustibles i sistemes anticontaminació.
UF2: Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament.
UF3: Verificació dels sistemes auxiliars.
UF4: Diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars.

Circuits de fluids. Suspensió i direcció

UF1: Circuits pneumàtics i hidràulics.
UF2: Sistemes de suspensió i direcció.
UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió.

Sistemes de transmissió i frenada

UF1: Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi.
UF2: Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi.
UF3: Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi.

Sistemes de càrrega i arrancada

UF1: Principis electrotècnics bàsics.
UF2: Circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes.
UF3: Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi.
UF4: Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi .

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle

UF1: Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars.
UF2: Xarxes de comunicacions.
UF3: Diagnosi i manteniment de sistemes elèctrics.

Sistemes de seguretat i confortabilitat

UF1: Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi.
UF2: Sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació i diagnosi.
UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de seguretat i confortabilitat.
UF4: Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants.

Mecanització bàsica

UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces.
UF2: Mecanització manual de peces.
UF3: Soldadura.

Formació i orientació laboral

Incorporació al treball. Prevenció de riscos laborals.

UF1: Incorporació al treball.
UF2: Prevenció de riscos laborals.

Empresa i iniciativa emprenedora

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglès tècnic

UF1: Anglès tècnic.

Síntesi

UF1: Síntesi.

Formació en centres de treball