1r curs

?

MP1: Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat

UF1. Muntatge de circuits.
UF2. Elements electroelectrònics.
UF3. Diagnosi i reparació d’avaries elèctriques.
UF4. Manteniment de sistemes elèctrics.
UF5. Reformes elèctriques.

?

MP7: Logística i Gestió del Manteniment de Vehicles

UF1. Processos de manteniment de vehicles i grans flotes.
UF2. Emmagatzematge  i control del magatzem.
UF3. Recepció.
?

MP2: Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge

UF1. Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques.
UF2. Transmissió de forces i trens de rodatge: funcionament i avaries.
UF3. Reparació de transmissions i trens de rodatge.

?

MP9: Formació i orientació laboral

UF1. Incorporació al treball.
UF2. Prevenció de riscos laborals.
?

MP3: Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars

UF 1 Motors: funcionament, components i verificacions.
UF 2 Sistemes auxiliars del motor i diagnosi.
UF 3 Procediments i tècniques de reparació de motors.

2n curs

 

?

MP4: Elements amovibles i fixos no estructurals

UF1. Representacions gràfiques i mecanització.
UF2. Elements amovibles.
UF3. Elements metàl·lics i sintètics.
UF4. Unió d’elements fixos.
UF5. Transformacions opcionals.

?

MP8: Tècniques de comunicació i de relacions

UF1. Tècniques de comunicació, empresa i atenció al client.
UF2 Feedback amb clients i control de qualitat.
?

MP5: Tractament i recobriment de superfícies

UF1. Protecció i preparació de superfícies.
UF2. Pintat d’acabat.
UF3. Decoració i retolació de superfícies.
UF4. Correcció de defectes.

?

MP10: Empresa i iniciativa emprenedora

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.


?

MP12: Formació en centres de treball (FCT)

?

MP6: Estructures del vehicle

UF1. Processos de fabricació i danys en l’estructura.
UF2. Diagnosi i valoració de danys.
UF3. Reparacions en bancades i reformes.

?

MP11: Projecte en automoció

UF1. Projecte en automoció.