1r curs

?

MP1: Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat


?

MP7: Logística i Gestió del Manteniment de Vehicles


?

MP9: Formació i orientació laboral

?

MP3: Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars

2n curs

 

?

MP4: Elements amovibles i fixos no estructurals


?

MP8: Tècniques de comunicació i de relacions

?

MP5: Tractament i recobriment de superfícies


?

MP10: Empresa i iniciativa emprenedora


?

MP12: Formació en centres de treball (FCT)

?

MP6: Estructures del vehicle


?

MP11: Projecte en automoció