Mòduls professionals

Elements amovibles

UF1. Elements amovibles exteriors.
UF2. Elements amovibles interior.
UF3. Llunes del vehicle.
UF4. Principis elèctrics i els seus sistemes bàsics.
UF5. Sistemes mecànics bàsics.

Elements metàl·lics i sintètics

UF1. Materials metàl·lics.
UF2. Conformació d’elements metàl·lics no estructurals.
UF3. Conformació d’elements d’alumini no estructurals.
UF4. Reparació d’elements plàstics i compostos.

Elements fixos

UF1. Elements fixos enganxats i engrapats.
UF2. Desmuntatge d’elements fixos soldats.
UF3. Equips de soldadura.
UF4. Substitució d’elements fixos no estructurals.

Igualació i preparació de superfícies

UF1. Principis de la corrosió i imprimacions
UF2. Productes de protecció per revestiment
UF3. Igualació de superfícies.
Uf4. Preparació de superfícies.

Elements estructurals del vehicle

UF1. Deformacions de carrosseries i xassíssos.
UF2. Bancades: col·locació de carrosseries i xassíssos.
UF3. Reparacions: tirs frontals i posteriors.
UF4. Reparacions: tirs laterals.

Embelliment de superfícies

UF1. Tècniques d’emmascarament.
UF2. Colorimetria i preparació de pintures.
UF3. Tècniques d’aplicació de pintures.
UF4. Tècniques de difuminar.
UF5. Correcció de defectes i lliurament de vehicles.

Personalització i decoració de vehicles

UF1. Franjats, aerografies i retolació
UF2. Decoració i retolació amb films autoadhesius.

Mecanització bàsica

UF1. Dibuix tècnic i traçat de peces.
UF2. Mecanització manual de peces.

Formació i orientació laboral

UF1. Incorporació al treball.
UF2. Prevenció de riscos laborals.

Empresa i iniciativa emprenedora

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglès tècnic

UF1. Anglès Tècnic.

Síntesi

Formació en centres de treball